Skip to main content
Budgetcoaching voorkomt schuldhulp

Wie op tijd een budgetcoach inschakelt, voorkomt schuldhulp en daarmee het verlies van regie op je eigen portemonnee.

Wie op tijd een budgetcoach inschakelt, voorkomt schuldhulp en daarmee het verlies van regie op je eigen portemonnee.

Budgetcoaching

Wat is budgetcoaching?

Budgetcoaching is een interventie waarbij wij mensen die financieel vastlopen een aantal maanden  begeleiden en ondersteunen bij een duurzame verandering op het gebied van geld en gedrag.

Het doel van budgetcoaching

Het doel van budgetcoaching is om kennis over te dragen, handvatten te geven, tools- en budgetvaardigheden aan te leren, zodanig dat iemand financieel redzaam wordt en zelfstandig een financieel stabiele en gezonde huishouding kan voeren én houden. 

Wanneer zet je budgetcoaching in?

Budgetcoaching kan bij verschillende situaties ingezet worden:

  • Als je genoeg inkomen hebt, maar het maar niet lukt om te sparen, omdat je iedere maand maar weer nét (of net niet) rondkomt.
  • Als je inmiddels (een paar) schulden hebt, waardoor je het ene gat met het andere gat opvangt. Kenmerkend hierbij zijn bankschulden, zoals een roodstand, creditcardschuld, Klarna of Riverty, of erger nog, al loonbeslag.
  • Preventief bij life events
  • Als verlate educatie. Je hebt van huis uit niet, of onvoldoende, financiële opvoeding gekregen en loopt hierdoor nu vast. 

Een budgetcoachtraject

Budgetcoaching begint altijd met het inventariseren van alle inkomsten, uitgaven en aanwezige schulden. Dit wordt verwerkt in diverse overzichten. 

Zodra dat plaatje compleet is, kunnen we aan de slag met de gewenste veranderingen. Hiervoor maken we een plan, passend bij jouw doelen. Daarna vinden er een aantal coachsessies plaats. 

Budgetcoaching is begeleiding op maat. Iedere persoonlijke situatie is anders. Geen enkele situatie is te vergelijken met elkaar. Afhankelijk van de situatie, bepalen we welk traject passend is. We werken met drie type trajecten, maar dit is puur een richtlijn.

Zodra doelen zijn bereikt én het vertrouwen er van beide kanten is, dat begeleiding niet meer nodig is, beëindigen we het traject.

Na het traject

Twee maanden ná de beëindiging van het traject volgt een nazorggesprek. Dit om terugval tijdig te ontdekken en de situatie weer snel te kunnen stabiliseren, mocht dat nodig zijn.

Voor wie

Particulieren

Particulieren

Budgetcoaching en hulp bij beginnende schulden

      

werkgevers

Werkgevers

Hulp bij schulden en budgetcoaching aan werknemers