Skip to main content

Fitte en financieel gezonde werknemers zorgen voor een succesvol bedrijf

Is de financiële gezondheid van uw werknemers al een onderdeel van uw arbo/verzuimbeleid?

Financieel gezonde werknemers zijn goud waard!

Als werkgever kunt u veel last hebben van een werknemer die met geldzorgen, of misschien al met schulden rondloopt.  Een werknemer neemt dit direct, of indirect mee naar de werkvloer. Vaak niet eens bewust. Jouw werknemer kan sneller afgeleid zijn, minder nauwkeurig of geconcentreerd werken en ook kan dit invloed hebben op de veiligheid.

De kans op ziekteverzuim, zowel lang als kortdurend bij werknemers met geldzorgen en (beginnende) schulden, is groot.

Volgens het laatste onderzoek heeft 80% van de  werkgevers te maken met geldzorgen en financiële problematiek onder haar werknemers. Wist je dat één op de zes ziektemeldingen te maken heeft met onrust, stress en angst rondom de persoonlijke financiële situatie? 

Een werknemer met financiële problemen kan u veel geld gaan kosten. Niet alleen door verlaagde productiviteit of concentratieverlies. Maar juist op het moment dat iemand het niet meer ziet zitten en zich gaat ziek zal melden, beginnen de verzuimkosten rap op te lopen. Een zieke werknemer kost je al snel € 250,- per dag. Bij langdurig verzuim kan dit oplopen naar € 13.000,-. Daarom is het van belang dat je als werkgever vroeg de signalen van geldzorgen en beginnende schulden herkent én het gesprek met je werknemer aan gaat.  Hoe lastig dit soms ook is.

12% van de werkgevers (van de 80% die te maken heeft met financiële problematiek onder haar werknemers), krijgt met loonbeslagen te maken. Ook dit is een kostenpost die voorkomen kan worden. Als je er op tijd bij bent, kun je de kosten die gepaard gaan met het verwerken en afhandelen van deze loonbeslagen, voorkomen. 

Loonbeslag voorkomen ná aankondiging

Veel werkgevers weten niet dat er nog een mogelijkheid bestaat om loonbeslag te voorkomen. Op het moment dat je de aankondiging voor het loonbeslag van de deurwaarder ontvangt, is er nog tijd om een oplossing te vinden, of te ‘schikken’.  

Een perfect moment om financiële zorg in te roepen! 

Werkgevers die hun werknemers actief en door een onafhankelijke budgetcoach laten bijstaan, krijgen hier veel voor terug. Op korte termijn kun je ziekteverzuim voorkomen. Op jaarbasis de verzuimkosten zelfs flink verlagen.  

Budgetcoach Me biedt verschillende diensten aan:

Individuele hulp:

Daarnaast kun je kiezen voor:

Wil jij als werkgever graag iets betekenen voor jouw werknemers? Zowel preventief (bij life events) als bij de collega’s die kampen met geldzorgen en (beginnende) schulden? Neem dan contact met me voor een vrijblijvend gesprek of download bovenstaande brochure.

Wat kun je als werkgever het beste doen?

Je kunt als werkgever het best zo snel mogelijk het gesprek met je werknemer aangaan. Zeker, wanneer er al duidelijke signalen aanwezig zijn. Hoe eerder, hoe beter! Ga het gesprek met je werknemer aan, maar stel eerst gerust! Dat is belangrijk. En stel je ook open voor wat je collega jou gaat melden. Oordeel niet, maar luister vooral en biedt onafhankelijk hulp van een budgetcoach aan. Iemand die naast jouw werknemer staat en hem/haar begeleid bij het zelf oplossen van de schulden, of begeleid richting een schuldhulpverlenende instantie en daarnaast ook veel kan betekenen in de vorm van budgetcoaching. 

Op deze manier ben je als werkgever sociaal, (maatschappelijk) betrokken, empathisch, maar hoef je niet die verantwoordelijkheid te voelen om de schulden over te nemen, of om gehoor te geven aan het betalen van een voorschot op loon, vakantiegeld, 13e maand of bonus. Deze oplossing brengt de werknemer niets. Op korte termijn zal de stress afnemen, maar realiseer je dat er bij dit soort voorschot verzoeken, sprake kan zijn van gaten met gaten vullen. Zonder een aanpak van het echte probleem, help je onbewust mee aan het verslechteren van de financiële situatie van de werknemer.  Dat is júist wat je niet wilt!

Heb je een gesprek met werknemer gehad en staat deze open voor hulp? Meld hem of haar dan aan via onderstaande button.

Let wel: Je krijgt als werkgever geen inhoudelijke zaken te horen. Alle gegevens worden altijd strict vertrouwelijk behandeld.

Hoe herken je een werknemer met geldzorgen en/of schulden?

Het allerduidelijkste signaal is wat je als werkgever ook ontvangt. De aankondiging van een aankomend loonbeslag waarvoor je gegevens moet aanleveren.

In de periode daarvoor heeft de werknemer vaak al één of meerdere signalen afgegeven:

 • Concentratieverlies
 • Verlaagde productiviteit
 • Vaak privé telefoontjes plegen
 • Regelmatig en kortdurende ziekmeldingen, vaak in de week voor salarisstorting
 • Langer ziekteverzuim
 • Verzoek tot verstrekken van voorschotten op loon, vakantiegeld, 13e maand of bonus
 • Verzoek tot meer uren werk
 • Verzoek om een lening
 • Fraude en diefstal

Hoe ziet het traject er na aanmelding door werkgever uit?

 • Wij nemen contact op met de werknemer voor een korte kennismaking en plannen daarna een intakegesprek in bij werknemer thuis, of een locatie waar werknemer zich prettig voelt
 • Tijdens het intakegesprek zetten wij in op een zo goed mogelijke inschatting van de financiële situatie van werknemer. Kan de werknemer nog zelfstandig zijn/haar schulden oplossen? Of is er hulp nodig om werknemer zo goed mogelijk richting een schuldhulpverlenende instantie te begeleiden?
 • We bepalen het totaal aan trajecturen welke nodig zijn om de werknemer zo snel mogelijk weer financieel gezond en in balans (op de werkvloer) te krijgen. 

Hulp bij schulden

Een 1 op 1 traject voor hulp bij schulden

Heb je een medewerker op het oog met schulden? Dan kunt je jouw medewerker helpen door een 1 op 1 traject aan te bieden. Lees hier hoe dit traject eruit ziet. 

Zit je medewerker in een situatie met een klein aantal schulden, maar hebben deze paar schulden een enorme invloed op hoe hij/zij zich voelt en op zijn welzijn? Dan is het belangrijk dat je per direct start met een budgetcoachtraject! 

In dit traject gaat de aandacht speciaal uit naar het verantwoord en passend oplossen van de schulden. Samen met de medewerker maken we een plan hoe  dit het beste aangepakt kan worden binnen de afloscapaciteit die er is. De afloscapaciteit bereken ik met een speciale tool en het maandelijks aflosbedrag bepaalt de hoogte van elke aflossing en de termijnen waarover dit nodig is én kan.

Want…. blijkt de werknemer de schulden niet binnen 18 maanden zelf op te kunnen lossen, of werken schuldeisers niet mee aan de door hem/haar voorgestelde betaaloplossing, dan ligt een doorverwijzing naar een schuldhulpverlenende instantie voor de hand.

Goed om te weten is dat schuldeisers steeds vaker en tot meer bereid zijn als er een professionele budgetcoach betrokken is. Ook zij hebben liever dat de vordering voor 100% wordt afgelost.

Hoe eerder er wordt gewerkt aan de schulden, hoe groter de kans dat je ze zelf kunt oplossen en een schuldhulptraject kunt voorkomen.