Skip to main content

Signalen van geldzorgen? Loonbeslag? Ga voor een financieel fitte werknemer en  voorkom verzuim én kosten door snel professionele hulp aan te bieden.

Signalen van geldzorgen? Loonbeslag? Ga voor een financieel fitte werknemer en  voorkom verzuim én kosten door snel professionele hulp aan te bieden.

Financieel fitte en gezonde medewerkers zijn onmisbaar voor een goed lopend bedrijf.

Als werkgever kun je veel last hebben van een werknemer die met geldzorgen, of misschien al met schulden rondloopt.  Een werknemer neemt dit direct, of indirect mee naar de werkvloer. Vaak niet eens bewust. Jouw werknemer kan sneller afgeleid zijn, minder nauwkeurig of geconcentreerd werken en ook kan dit invloed hebben op de veiligheid.

De kans op ziekteverzuim, zowel lang als kortdurend bij werknemers met geldzorgen en (beginnende) schulden, is groot.

Volgens het laatste onderzoek heeft 80% van de  werkgevers te maken met geldzorgen en financiële problematiek onder haar werknemers. Wist je dat één op de zes ziektemeldingen te maken heeft met onrust, stress en angst rondom de persoonlijke financiën? 

Een werknemer met financiële problemen kost veel geld. Niet alleen door verlaagde productiviteit of concentratieverlies. Maar ook op het moment dat werknemer het niet meer ziet zitten en zich ziek gaat melden. De verzuimkosten lopen dan snel op.  Een zieke werknemer kost je € 250,- per dag. Bij langdurig verzuim kan dit zelfs oplopen naar € 13.000,-.

Het is daarom van belang dat je als werkgever vroeg de signalen van geldzorgen en beginnende schulden herkent én het gesprek met je werknemer aangaat.  Hoe lastig dit soms ook is.

12% van de werkgevers krijgt zelfs met loonbeslagen te maken. De kosten en tijd die bij het verwerken en afhandelen van een loonbeslag gemoeid gaan, kan voorkomen worden. 

Er zijn diverse manieren om kosten als gevolg van geldproblemen te voorkomen bij je werknemer.

Wij bieden verschillende diensten aan:

Loonbeslag voorkomen ná aankondiging

Veel werkgevers weten niet dat er nog een mogelijkheid bestaat om loonbeslag te voorkomen. Op het moment dat je de aankondiging voor het loonbeslag van de deurwaarder ontvangt, is er nog tijd om een oplossing te vinden, of te ‘schikken’.  

Een perfect moment om financiële zorg in te roepen! 

Wij bieden verschillende diensten aan

Eén op één hulp:

 • Hulp bij loonbeslag
 • Hulp bij beginnende schulden én budgetcoaching
 • Preventief budgetcoachtraject bij life event
 • Anonieme financiële check

Kennissessies en workshops incompany:

Wil jij als werkgever graag iets betekenen voor jouw werknemers? Zowel preventief (bij life events) als bij de collega’s die kampen met geldzorgen en (beginnende) schulden? Neem dan contact met me voor een vrijblijvend gesprek of download bovenstaande brochure.

Wat kun je als werkgever het beste doen?

Je kunt als werkgever het best zo snel mogelijk het gesprek met je werknemer aangaan. Zeker, wanneer er al duidelijke signalen aanwezig zijn. Hoe eerder, hoe beter! Ga het gesprek met je werknemer aan, maar stel eerst gerust! Dat is belangrijk. En stel je ook open voor wat je collega jou gaat melden. Oordeel niet, maar luister vooral en biedt onafhankelijk hulp van een budgetcoach aan. Iemand die naast jouw werknemer staat en hem/haar begeleid bij het zelf oplossen van de schulden, of begeleid richting een schuldhulpverlenende instantie en daarnaast ook veel kan betekenen in de vorm van budgetcoaching. 

Op deze manier ben je als werkgever sociaal, (maatschappelijk) betrokken, empathisch, maar hoef je niet die verantwoordelijkheid te voelen om de schulden over te nemen, of om gehoor te geven aan het betalen van een voorschot op loon, vakantiegeld, 13e maand of bonus. Deze oplossing brengt de werknemer niets. Op korte termijn zal de stress afnemen, maar realiseer je dat er bij dit soort voorschot verzoeken, sprake kan zijn van gaten met gaten vullen. Zonder een aanpak van het echte probleem, help je onbewust mee aan het verslechteren van de financiële situatie van de werknemer.  Dat is júist wat je niet wilt!

Heb je een gesprek met werknemer gehad en staat deze open voor hulp? Meld hem of haar dan aan via onderstaande button.

Let wel: Je krijgt als werkgever geen inhoudelijke zaken te horen. Alle gegevens worden altijd strict vertrouwelijk behandeld.

Hoe herken je geldzorgen of schulden bij je werknemer?

Het meest duidelijke signaal is die van een aangekondigd loonbeslag, waarvoor je gegevens moet aanleveren.

Maar… In de periode daarvoor heeft de werknemer zeker al één of meerdere signalen afgegeven:

 • Concentratieverlies
 • Verlaagde productiviteit
 • Vaak privé telefoontjes plegen
 • Regelmatig ziek zijn
 • Kortdurend ziek zijn (paar dagen voor loonbetaling)
 • Langdurig ziek zijn (financiële stress)
 • Verzoek om voorschot op loon, vakantiegeld of 13e maand
 • Verzoek om tot meer uren werk
 • Verzoek om een lening
 • Niet meedoen met sociale activiteiten
 • Fraude en diefstal

Hoe ziet het traject er na aanmelding door werkgever uit?

 • Wij nemen contact op met de werknemer voor een korte kennismaking en plannen daarna een intakegesprek in bij werknemer thuis, of een locatie waar werknemer zich prettig voelt
 • Tijdens het intakegesprek zetten wij in op een zo goed mogelijke inschatting van de financiële situatie van werknemer. Kan de werknemer nog zelfstandig zijn/haar schulden oplossen? Of is er hulp nodig om werknemer zo goed mogelijk richting een schuldhulpverlenende instantie te begeleiden?
 • We bepalen het totaal aan trajecturen welke nodig zijn om de werknemer zo snel mogelijk weer financieel gezond en in balans (op de werkvloer) te krijgen. 
 • Er wordt een voorstel (offerte) verstuurd.
 • Als traject is gestart, versturen wij aan het begin, tijdens en aan het einde van het traject een korte rapportage. Ook vindt -waar nodig- telefonisch contact plaats.